domingo, 24 de febrero de 2008

Vaggeryd - SUECIA

Vaggeryd

Nuestro centro escolar, Fenix Kunskapscentrum, está en la localidad de Vaggeryd que tiene aproximadamente 4 830 habitantes que viven en 4 640 km2. La localidad de Vaggeryd es una parte del municipio con el mismo nombre que está en el centro de la provincia Småland al sur del lago Vättern. Ciudades importantes próximas a Vaggeryd son Jönköping y Värnamo.

El escudo de Vaggeryd es una rueda y la localidad tiene la divisa “donde las ruedas siempre giran” , lo cual se refiere a la antigua producción al espíritu de empresa en la historia del municipio.


La localidad es originalmente un localidad industrial que ha tenido muchas fábricas de muebles. Varias de ellas han cerrado, pero un ejemplo es Swedese möbler que produce el sillón Lamino que ha sido nombrado “el mueble sueco del siglo”. Vaggeryd también es famoso por su pista para trotones que se fundó en 1995.

Vaggeryd

Our school is situated in the community Vaggeryd which has about 4 830 inhabitants on 4 640 km2. The community Vaggeryd is a part of the commune with the same name which is located in the middle of the province Småland by the south part of the lake Vättern.Two important cities close to Vaggeryd are Jönköping and Värnamo.

Vaggeryd's emblem is a wheel and the commune has the slogan “Where the wheels always whirls” which aim to the commune's history of wheel production and the spirit of enterprise.

Originally the community was an industrial zone which had great production of furniture. Many of the furniture industries have closed down, but an example which still exists is Swedese möbler which produces the chair Lamino which has been nominated to “the Swedish furniture of the century”. Vaggeryd is also known for the trotting track, which were established in 1995.

Vaggeryd

Vår skola ligger i Vaggeryd. Ett samhälle med ungefär 4 830 invånare på 4 640 km2. Samhället Vaggeryd är en del av kommunen med samma namn, som är belägen i Smålands mitt söder om sjön Vättern. Jönköping och Värnamo är två viktiga städer som ligger ganska nära Vaggeryd.

Vaggeryds emblem är ett hjul och kommunen har sloganen ”där hjulen alltid snurrar” som syftar på hjulproduktionen och entreprenörsandan i kommunens historia.

Ursprungligen var Vaggeryd ett industrialt samhälle med stor möbelproduktion. Många av möbelfabrikerna har lagt ner, men ett exempel som fortfarande finns kvar är Swedese möbler som producerar Lamino stolen som har blivit utnämnd till ”århundradets svenska möbel”. Vaggeryd är även känt för sin travbana som anlades 1995.

No hay comentarios: